Vandplejen for Als, Sundeved og Flensborgfjord.

De organiserede sportsfiskerforeninger på Als samarbejder bl.a. via et fælles vandplejekorps: VANDPLEJEN A.N.A.
VANDPLEJEN A.N.A. startede som selvstendigt korps i 1999 med eget klækkeri, og for første gang kunne vi i foråret 2001         
udsætte yngel af egen avl, fra vilde stammer havørreder.
Generelt har Vandplejen A.N.A. været en succeshistorie, hvor både offentlige myndigheder og private virksomheder på håndfast vis har tilkende- givet deres støtte.
I 2003 modtog Vandplejen A.N.A. Sønderjyllands Amts Naturpris som bevis på Amtets anerkendelse af det store frivillige arbejde som bliver udført.
Private virksomheder har som nævnt også vist deres påskønnelse af Vandplejen A.N.A.´s arbejde. Bl.a. har ALSFORM støttet Vandplejen A.N.A. med et større beløb og desuden har virksomheden foræret Vandplejen A.N.A. en stor 2 akslet trailer.
I julemåneden 2008 har ALSFORM igen støttet vandplejen, dennegang med financeringen af det indkøbte køleanlæg.
Fabrikant Mads Clausen Fond (Danfoss) har også ved flere lejligheder støttet Vandplejen A.N.A.
Link-it ALL & Carrier Transicold Scandinavia A/S har støttet Vandplejen A.N.A. med sattelitovervågningen af klækkeriet samt flere Oxygen (ILT) til transport af fisk og yngel.
Hjordgaards Byggeri A/S har her i år 2014 sponsoreret alle materialer til Indækningen af filtertårnene
og et nyt tag på klækkeriet. Bygma i Sønderborg har velviligt  hjulpet med samme.

Vandplejen A.N.A.´s gøremål kan kun lade sig gøre fordi vi har de mange Ilsjæle som alle yder en store indsats med at varetage de opgaver som skal til for at det skal vedblive med at være en succes.
Vi må ikke glemme, at uden den økonomiske støtte fra den Synderjyske Ørredfond, kunne Vandplejen A.N.A. ikke gennemføre de projekter, store som små, herunder også selve driften af at køre og vedligeholde et klækkeri. 


Aktivites området:
Fra Kruså i syd langs Flensborg fjord, rundt om Broagerland, Sundeved op til Varnæshoved, hele ALS og Kegnæs
 En Infofolder om
VANDPLEJEN A.N.A.
Formand: Henrik Uldbjerg
Kolonnevej 31, Dybbøl
6400 Sønderborg
E.mail: henrik.uldbjerg@newmail.dk
Telefon: 29 99 60 57