Velkommen til vores hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklub
Verdens første smolt-rev skal hjælpe havørreder i Naturpark Lillebælt
Artikkel og Foto fra Fiskepleje.dk
I de kommende år anlægges et stenrev til små havørreder (smolt) i Båring Vig på Nordfyn ud for Storåen. Forskerne forventer, at smolt-revet vil bidrage med gode leve- og skjulesteder for de sårbare smolt, når de forlader vandløbet og svømmer ud i havet.

Hvert år vandrer tusindvis af små havørreder også kaldet smolt nedstrøms i danske vandløb og ud i havet. Smoltene er ikke særlig store (typisk 12-20 cm), og de er derfor sårbare overfor mange forskellige rovdyr. Dette ser man især, når smoltene vandrer fra fersk- til saltvand, hvor der ofte er et stort tab af smolt.

Naturpark Lillebælt samarbejder med DTU Aqua om at etablere et smolt-rev, som skal give de små havørreder bedre leve- og skjulesteder i perioden kort efter, fiskene har forladt vandløbet. Det forventes, at revet også vil forbedre fødegrundlaget for smolt i den sårbare første periode i havet samt have positive effekter for andre arter. På længere sigt er målet at gavne havørredbestanden og det tilhørende fiskeri i lokalområdet.

Smolt-revet er en del af projektet Bælt i Balance, som hører under Naturpark Lillebælt og støttes af VELUX FONDEN med 7,5 mio. kr. Smolt-revet udlægges i 2022-23 ud for Varbjerg Havn i Båring Vig ved udmundingen af vandløbet Storå på Fyn, der har en god bestand af ørreder. I samarbejde med firmaerne HavNatur og SWECO er vandløbene ved Naturpark Lillebælt blevet undersøgt for at finde en god lokalitet til et smolt-rev. Undersøgelserne viser, at Storå er det mest velegnede vandløb til projektet.

Havørredens livscyklus inkluderer både ferskvand og saltvand
Havørreder gyder i ferskvand, og hvert år klækker millioner af æg med ørredyngel i danske vandløb. De ørreder, der overlever, opholder sig i vandløbene i 1-3 år, inden de vandrer imod havet. Under denne vandring gennemgår de unge havørreder en række fysiologiske ændringer, som forbereder dem til livet i saltvand. Denne proces kaldes for smoltifikation. Den mest karakteristiske og typiske udvikling er ændringen fra et grøn-gult og brunligt udseende med røde prikker til mere sølvfarvede skæl (se figur 1). Når de små havørreder er klar til at leve i saltvand, kaldes de for smolt. Læs mere om smoltifikation her