Vandløbsrestaurering:
Bedre Vandløb er udgivet af de tidligere
Vejle & Sønderjyllands amter.Vandløbs fiskens Verden- med biologen på arbejde