Restaurering af Humbæk
Fase 1
Efter at Vandplejen ANA har overtaget vedligeholdelsen af Humbæk
Fra Sønderborg kommune, startede vi d.03-03-11 med at brink sikre flere steder
Opstrøms Sarupvej. Sønderborg kommune stillede med tipvogn og rendegraver
Og store sten havde vi fået fra en lodsejer. Som i kan se på billederne var det også
Hårdt tiltrængt. Søndagen forinden havde vi el-fisket for at tælle ynglen og vi
Fandt 15 stk. mellem 10-17cm på 100m vandløb.
Det må siges at være godkendt i forhold til bækkens beskaffenhed, da der faktisk
Ikke var noget skjul til fiskene. Der mangler dog en del flere store sten, men nu er
Vi da i gang, og det skal blive meget spændende at følge bækken fremover.
Tænk at bækken for få år siden var en lige sandet kanal og nu kan man faktisk
Høre bækken "klukke" og det ved vi jo godt hvad betyder….!
Har også taget 2 billeder fra udløbet som lige var blevet gravet op.

Morten-Ole J-Poul-Henrik


Kilde: Referat 13.11.2006

Humbæk. Midler fra EU vedr. vandløb i Flensborg fjord området . 100 m3 grus påtænkes udlagt,

Vandplejen hjalp med de 6 m3 ved skoven. 


Kilde: referat d.11.06.2007 (ingen fotos)
Kommunen har etableret 2 fine lange gydebanker nedstrøms 'Ham med ænderne'.
Niveauspring ved rørunderføring ude ved Mathiesen er udjævnet med et stryg.
Morten koordinerer nye tiltag med Bo Kruse og foreslår at evt. overskydende midler
konverteres til beplantning.Kilde: Referat d.5.11.2007
Der mangler stadig sluse (igen). Plantes rødel (150 stk) opstrøms Lysabildvej.
En formiddags arbejde - Morten planlægger og mailer dato ud.