Tak for henvendelser og samtale.

Vandplejen A.N.A. får hermed en tilladelse til at skaffe fri passage for trækkende havørreder ved at fjerne grene og stammer i vandløbene på Naturstyrelsens arealer i Gråstenskovene og i Rumohrsgaard Dyrehave gældende for årene 2014 til og med 2019.
Det er kun tilladt at åbne egentlige spærringer for trækkende fisk. Dødt ved i vandløbene skaber dynamik og variation samt en rigere biologi, så det gælder om at lade så meget træ som muligt ligge.
Det er tilladt at benytte ørnenæb og håndsav men ikke motorsav.
Tilladelsen kan når som helst opsiges.

Jeg vedhæfter Sønderborg Kommunes forundersøgelse af kommunale projekter om vandløbsrestaurering ved Gråsten. Det igangværende projekt omfatter kun pulje 1 hvilket er de fire projekter der er nævnt øverst i rapporten over kortet.

Med venlig hilsen Martin Reimers SkovfogedSønderjylland Dir tlf.: (+45) 72 54 35 68 Mobil:   (+45) 24 24 90 50 mre@nst.dk


d.17.dec.2014
f. Per Damsgaard