Sønderborg Rensningsanlæg
Danfoss
Alsform Aps
Carrier Transicold Scandinavia A/S
Hjortgaard Byggeri A/S
BYGMA Sønderborg
Locus Aps
Svensk Køleindustri AB
Skovens fiskeklub
P & G Fishing Sønderborg
Syddanske Lystfiskere (Alsiske Kystfiskere)
Fligenfischerclub Schmalfeld, Tyskland (ALS Open 2015, 2016, 2017)
Industri Automatik Aps v. Rune Cordsen
Teknidan Sønderborg &  AGA A/S
Rabøl maskinudlejning
Thomas Teichert (overskud fra privat grejaktion)


Lørdag d. 29.12.2008
Direktør Svend Petersen fra Værktøjsfirmaet Alsform i Augustenborg, har igen valgt at støtte vandplejen´s arbejde,
med kr. 18.300. Beløbet dækker hele projektet af det nye køle unit og installation af samme.

Køleuniten er en stor hjælp til at sikre overlevelsen af de befrugtede æg og yngel. Ved at vi kan holde en konstant lav temperatur,
kan vi ligeledes holde Ilt procenten på et højt nievau, og senere når æggene er klækket, kan vi bedre styre foderdoseringen.

Vandplejen A.N.A. takker Svend Petersen mange gange for den store velvilje og anerkendelse vi har modtaget.
Reportage & Foto: Rudi
Svend & Peter ved den officelle overdragelse af det nye Køleanlæg
Traileren, som officielt blev overgivet til A.N.A. den 31. marts 2004 er sponsoreret af værktøjsfirmaet Alsform fra Augustenborg Direktør Svend Petersen er glad for at kunne støtte udsætningsarbejdet på den måde. De godt 20.000 kr., som traileren står i, er således fremkommet ved at være mere selektiv i valget af projekter, som virksomheden har valgt at støtte.